Καλώς ήρθατε

Το Εργαστήριο Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών «ΨΗΦΙΣ» της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ δημιουργήθηκε το 2016 από τα τμήματα Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, Γαλλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, Φιλολογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ως ένας διεπιστημονικός και συνεργατικός χώρος ανταλλαγών, εκπαίδευσης και δημιουργίας στο πεδίο των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών, που γνωρίζει σήμερα ραγδαία ανάπτυξη σε ολόκληρο τον κόσμο.
Οι Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες ορίζονται ως ένα σημείο συνάντησης και επεξεργασίας μεθοδολογιών και ευρετικών εργαλείων, με έμφαση στη συλλογικότητα, για τη δημιουργία μιας αλληλέγγυας, ανοιχτής, φιλόξενης, πολύγλωσσης και πολυεπιστημονικής κοινότητας πρακτικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές επιστήμες  (ΑΚΕ) και τις Tέχνες. Αντικείμενο έρευνας του Εργαστηρίου Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΨΗΦΙΣ) είναι η ανάπτυξη διεπιστημονικών ψηφιακών προσεγγίσεων στα ερευνητικά αντικείμενα των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και τεχνών και η περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών με Τμήματα, Εργαστήρια, Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τρόποι και μέθοδοι αποθήκευσης, διαχείρισης, ανάκτησης σύνθετων ψηφιακών πολυτροπικών δεδομένων και τεκμηρίων. Επεξεργασία μαζικών δεδομένων και εργαλεία οπτικοποίησης.

ONLINE ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Online συλλογές κάθε είδους κειμένων και τεκμηρίων. Καινοτόμες και χρηστικές προσεγγίσεις της νέας ψηφιακής πραγματικότητας.

ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ, ΜΕΛΛΟΝ

Το Εργαστήριο Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών αναπτύσσει νέες διεπιστημονικές ψηφιακές προσεγγίσεις στα ερευνητικά αντικείμενα των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και Τεχνών.

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Το Εργαστήριο Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών επιδιώκει την ανάπτυξη και τον διαμοιρασμό τεχνικών δεξιοτήτων και την ενσωμάτωσή τους σε επιμέρους έργα, την πρόσβαση σε ειδικά λογισμικά, τη διάχυση της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας μέσα από εργαστήρια, ομιλίες, ημερίδες και συνέδρια και κοινά έργα. Εδώ η συνεργασία και η διεπιστημονικότητα έχουν κυρίαρχο ρόλο.

Πιστεύουμε πως ο καθένας έχει κάτι να προσφέρει

Οι Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες ορίζονται ως ένα σημείο συνάντησης και επεξεργασίας μεθοδολογιών και ευρετικών εργαλείων, με έμφαση στη συλλογικότητα, για τη δημιουργία μιας αλληλέγγυας, ανοιχτής, φιλόξενης, πολύγλωσσης και πολυεπιστημονικής κοινότητας πρακτικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές επιστήμες  (ΑΚΕ) και τις τέχνες. Αντικείμενο έρευνας του Εργαστηρίου Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΨΗΦΙΣ) είναι η ανάπτυξη διεπιστημονικών ψηφιακών προσεγγίσεων στα ερευνητικά αντικείμενα των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και τεχνών και η περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών με τμήματα, εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στόχος του Εργαστηρίου είναι να συνδυάσει μεθοδολογίες και καλές πρακτικές από διαφορετικά πεδία στο πλαίσιο κοινών έργων, που θα υποστηρίξουν τη διαχείριση δεδομένων και την παραγωγή, μελέτη, διαφύλαξη και διακίνηση κάθε είδους τεκμηρίων, υποστηρίζοντας και προωθώντας την έρευνα σε όλους τους κλάδους.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, επιδιώκει την ανάπτυξη και τον διαμοιρασμό τεχνικών δεξιοτήτων και την ενσωμάτωσή τους στα επιμέρους έργα, την πρόσβαση σε ειδικά λογισμικά, τη διάχυση της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας μέσα από εργαστήρια, ομιλίες, ημερίδες και συνέδρια και κοινά έργα. Έμφαση δίνεται στη συμμετοχή των φοιτητών, ώστε να δημιουργηθεί ένας πυρήνας νέων επιστημόνων που θα στελεχώσει το αναδυόμενο πεδίο με όρους αριστείας και αποτελεσματικότητας, ενώ στο επίκεντρό του βρίσκεται ο μεθοδολογικός προβληματισμός, η αξιολόγηση υλικών και προϊόντων στο πεδίο, όπως και η δημιουργία προγραμμάτων σπουδών.

Ενδεικτικά, το Εργαστήριο Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών εστιάζει σε:

 1. καινοτόμες και χρηστικές προσεγγίσεις της νέας ψηφιακής πραγματικότητας σε όλες τις διαστάσεις της, με έμφαση στις πρακτικές γραμματισμού, ανάγνωσης, ανάλυσης, πολυσημειωτικής δημιουργίας
 2. καινοτόμα περιβάλλοντα έρευνας, δημοσίευσης και έκδοσης
 3. αυτόματη και ημιαυτόματη δημιουργία, επεξεργασία, ανάλυση ψηφιακού περιεχομένου
 4. επεξεργασία μαζικών δεδομένων και εργαλεία οπτικοποίησης
 5. πρακτικές διαφύλαξης και ανάδειξης τεκμηρίων
 6. εκπαιδευτικές πρακτικές
 7. παροχή υπηρεσιών και δημιουργία προϊόντων στα πεδία έρευνας του εργαστηρίου
slide1a.png

Μαθήματα

Στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών κινούνται ήδη ορισμένα μαθήματα, προπτυχιακά και μεταπτυχιακά της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα:

 • «Λογοτεχνία, μετάφραση και νέες τεχνολογίες» (κοινό μάθημα του Τμήματος Φιλολογίας και Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΝΕΦ264-ΚΕ-ΜΕΤ 26)
 • «Έντυπες και ψηφιακές εκδόσεις: θεωρία και πράξη» (ΠΜΣ, ΝΕΦ 613, Τμήμα Φιλολογίας)
 • «Λογοτεχνική μετάφραση και Νέες τεχνολογίες» (ΠΜΣ, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας)
 • «Γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων» (ΠΜΣ, ΓΛΩ β30, Τμήμα Φιλολογίας)
 • «Εισαγωγή στην Υπολογιστική Γλωσσολογία» (ΓΛΩ397)
 • «Κειμενογλωσσολογία» (ΓΛΩ 379)

ΚΥΡΙΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ

Τι πραγματικά κάνουμε

TEXT & CORPORA ANALYSIS

MULTIMEDIA DATABASES, HYPERMEDIA, AUGMENTED REALITY

WEB DESIGN & DEVELOPMENT

CARTOGRAPHY & GEOINFORMATICS

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ

diktyo-logo.png

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Συνεργασίες, Πρωτοβουλίες, Ομάδες έρευνας, Εθνικοί και Διεθνείς Φορείς

dariah-logo.png
dyas-logo.png
eadh-logo.png
JDH-logo.png
logo-mycontent.png
dhcommons-logo.png

DH Lab - ¨PSIFIS¨

Faculty of Philosophy

Aristotle University of Thessaloniki,

University Campus 54124,

Thessaloniki, Greece